HONDA _ ONLINE CSR CAMPAIGN 2019

Về dự án

Với kim chỉ nam mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt, Skylark Communications hỗ trợ Honda Việt Nam thực hiện lan tỏa chiến dịch “Thống lĩnh đỉnh cao, lái chất - Sống xanh cùng thủ lĩnh Winner X”.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng nhận thức giới trẻ về việc bảo vệ môi trường. Đây còn là cơ hội tạo dựng hình ảnh mới cho người dùng xe Winner: họ không chỉ có gu chất, mà còn có những hoạt động đóng góp cho sự phát triển xã hội.

Kế hoạch truyền thông được triển khai qua digital và PR. Skylark Communications xây dựng nội dung trên 15 Online News & 9 Online Articles để truyền tải chính xác những giá trị mà chiến dịch mang lại. Bên cạnh đó, để thu hút sự quan tâm và tham gia chương trình, các bài viết trên kênh social được đẩy mạnh với sự tham gia của 3 KOLs (Đen Vâu, Trúc Nhân, Chi Dân), 15 hot facebookers và 15 hot communities.

Báo trực tuyến

  • Develop strategic angles and contents for online articles (Vnexpress, kenh14, yeah1, yan news,…) to deliver accurate campaign objectives.
  • Select top 1st or 2nd positions on popular headers to catch reader’s attention.

 

 

Social Media

Get diversified  KOLs, social communities and hot facebooker talk, share, involve and engagement with the program for popularity impact

a. KOLs: Đen Vâu, Trúc Nhân, Chi Dân

 

b. 15 Hot communities viral the message to their fans

 

c. 15 Hot facebookers speak & engage with the program

Kết quả đạt được

5,817,000

lượt tiếp cận

2,366,000

lượt tương tác

Back To Top